Základní charakteristiky okres Benešov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21474,753726
Počet obcí114
z toho měst9
Počet částí obcí549
Počet obyvatel (osoby)osoby95883
ženy48510
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,3426571967919
15 - 64(%)%67,8921185194456
65 a více(%)%16,7652242837625
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,2793665196124
muži39,9647372976168
ženy42,5631828488971
Živě narození(osoby)osoby1059
Zemřelí(osoby)osoby1029
Přistěhovalí(osoby)osoby1511
Vystěhovalí(osoby)osoby1103
Sňatky385
Rozvody196
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,313613983002122
přírůstek stěhováním(‰)4,26515016882886
celkový přírůstek(‰)4,57876415183098
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby48723
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3288
dosažitelní3249
ženy1536
se zdravotním postižením344
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika6,66830860168709
Podíl nezaměstnaných osob(%)%4,99415887850467
Volná pracovní místa331
Uchazeči na 1 volné místo 9,93353474320242
Počet registrovaných subjektů25814
z toho fyzické osoby21519
Zahájené byty295
Dokončené byty 398
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3225
Žáci základních škol(osoby)osoby7669
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,26221265118807
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,892
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby26925
z toho starobních16173
Průměrný měsíční důchod(Kč)10362
starobní10626
Zjištěné trestné činy2408
Dopravní nehody celkem1110
Požáry celkem207
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services