Základní charakteristiky okres Beroun

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2661,869146
Počet obcí85
z toho měst6
Počet částí obcí150
Počet obyvatel (osoby)osoby87184
ženy44224
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%16,2357772068269
15 - 64(%)%67,3426316755368
65 a více(%)%16,4215911176363
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,5815860708387
muži39,3141061452514
ženy41,8128391823444
Živě narození(osoby)osoby959
Zemřelí(osoby)osoby914
Přistěhovalí(osoby)osoby2083
Vystěhovalí(osoby)osoby1000
Sňatky406
Rozvody285
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,519378592368597
přírůstek stěhováním(‰)12,4997114563376
celkový přírůstek(‰)13,0190900487062
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby48609
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3583
dosažitelní3484
ženy1867
se zdravotním postižením276
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika7,16739698409759
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,98474174370253
Volná pracovní místa268
Uchazeči na 1 volné místo 13,3694029850746
Počet registrovaných subjektů21522
z toho fyzické osoby16725
Zahájené byty452
Dokončené byty 429
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3011
Žáci základních škol(osoby)osoby6950
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,50188130467902
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,873
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby22170
z toho starobních13627
Průměrný měsíční důchod(Kč)10593
starobní10753
Zjištěné trestné činy2592
Dopravní nehody celkem663
Požáry celkem206
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services