Základní charakteristiky okres Kolín

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2743,751839
Počet obcí89
z toho měst6
Počet částí obcí178
Počet obyvatel (osoby)osoby97279
ženy49183
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,415454517419
15 - 64(%)%67,557232290628
65 a více(%)%17,027313191953
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,1568940881382
muži39,6502619760479
ženy42,6302279242828
Živě narození(osoby)osoby1053
Zemřelí(osoby)osoby1031
Přistěhovalí(osoby)osoby2043
Vystěhovalí(osoby)osoby1489
Sňatky461
Rozvody280
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,226811138488819
přírůstek stěhováním(‰)5,71151685103663
celkový přírůstek(‰)5,93832798952545
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby52713
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby5486
dosažitelní5420
ženy2711
se zdravotním postižením565
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika10,2820936011989
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,27468282926978
Volná pracovní místa215
Uchazeči na 1 volné místo 25,5162790697674
Počet registrovaných subjektů21761
z toho fyzické osoby17731
Zahájené byty268
Dokončené byty 459
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3485
Žáci základních škol(osoby)osoby7688
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,6820726414219
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,012
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby25905
z toho starobních15517
Průměrný měsíční důchod(Kč)10493
starobní10748
Zjištěné trestné činy3180
Dopravní nehody celkem702
Požáry celkem208
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services