Základní charakteristiky okres Mělník

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2701,135834
Počet obcí69
z toho měst7
Počet částí obcí165
Počet obyvatel (osoby)osoby104148
ženy52471
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,6997733993932
15 - 64(%)%68,5514844260091
65 a více(%)%15,7487421745977
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,5048392671967
muži39,1409621301546
ženy41,8480779859351
Živě narození(osoby)osoby1078
Zemřelí(osoby)osoby1049
Přistěhovalí(osoby)osoby2282
Vystěhovalí(osoby)osoby2332
Sňatky445
Rozvody275
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,278105430727773
přírůstek stěhováním(‰)-0,479492121944436
celkový přírůstek(‰)-0,201386691216663
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby59521
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby5248
dosažitelní5067
ženy2739
se zdravotním postižením544
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika8,51296181179752
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,04878320432143
Volná pracovní místa523
Uchazeči na 1 volné místo 10,0344168260038
Počet registrovaných subjektů24440
z toho fyzické osoby19294
Zahájené byty392
Dokončené byty 399
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3627
Žáci základních škol(osoby)osoby8300
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,88587128513479
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,14
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby26382
z toho starobních16519
Průměrný měsíční důchod(Kč)10577
starobní10840
Zjištěné trestné činy2628
Dopravní nehody celkem758
Požáry celkem283
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services