Základní charakteristiky okres Praha-západ

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2580,332707
Počet obcí79
z toho měst9
Počet částí obcí121
Počet obyvatel (osoby)osoby128326
ženy65129
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%19,2572043077786
15 - 64(%)%67,3152751585805
65 a více(%)%13,4275205336409
Průměrný věk obyvatel (roky)roky38,3425962003024
muži37,4647926325617
ženy39,1943604231602
Živě narození(osoby)osoby1649
Zemřelí(osoby)osoby967
Přistěhovalí(osoby)osoby5875
Vystěhovalí(osoby)osoby3030
Sňatky564
Rozvody414
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)5,38977050009483
přírůstek stěhováním(‰)22,4837200480496
celkový přírůstek(‰)27,8734905481444
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby67421
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3043
dosažitelní2995
ženy1591
se zdravotním postižením220
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika4,44223609854496
Podíl nezaměstnaných osob(%)%3,54002201417903
Volná pracovní místa212
Uchazeči na 1 volné místo 14,3537735849057
Počet registrovaných subjektů39536
z toho fyzické osoby29122
Zahájené byty953
Dokončené byty 909
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4354
Žáci základních škol(osoby)osoby9028
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby1,49902004172726
Průměrná pracovní neschopnost(%)%2,767
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby26291
z toho starobních16818
Průměrný měsíční důchod(Kč)10849
starobní11185
Zjištěné trestné činy4104
Dopravní nehody celkem1073
Požáry celkem273
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services