Základní charakteristiky okres Příbram

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21692,434509
Počet obcí121
z toho měst8
Počet částí obcí411
Počet obyvatel (osoby)osoby113905
ženy57734
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,6086651156666
15 - 64(%)%68,7239366138449
65 a více(%)%16,6673982704886
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,4720995566481
muži40,0876697940218
ženy42,8190494336093
Živě narození(osoby)osoby1119
Zemřelí(osoby)osoby1239
Přistěhovalí(osoby)osoby1565
Vystěhovalí(osoby)osoby1202
Sňatky477
Rozvody312
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,05457421566043
přírůstek stěhováním(‰)3,19008700237279
celkový přírůstek(‰)2,13551278671236
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby61255
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6348
dosažitelní6310
ženy2933
se zdravotním postižením802
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika10,3011999020488
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,0441881824676
Volná pracovní místa420
Uchazeči na 1 volné místo 15,1142857142857
Počet registrovaných subjektů30276
z toho fyzické osoby24823
Zahájené byty326
Dokončené byty 338
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3886
Žáci základních škol(osoby)osoby9308
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,83970471921962
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,728
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby31567
z toho starobních18507
Průměrný měsíční důchod(Kč)10537
starobní10860
Zjištěné trestné činy3884
Dopravní nehody celkem1072
Požáry celkem281
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services