Základní charakteristiky okres České Budějovice

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21638,511042
Počet obcí109
z toho měst9
Počet částí obcí333
Počet obyvatel (osoby)osoby188264
ženy96190
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,1340670547741
15 - 64(%)%68,4368758764288
65 a více(%)%16,429057068797
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,0532974971317
muži39,776049699155
ženy42,2758914648092
Živě narození(osoby)osoby2119
Zemřelí(osoby)osoby1883
Přistěhovalí(osoby)osoby2419
Vystěhovalí(osoby)osoby1695
Sňatky930
Rozvody525
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,25658241530049
přírůstek stěhováním(‰)3,85493927405743
celkový přírůstek(‰)5,11152168935792
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby97673
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6988
dosažitelní6608
ženy3524
se zdravotním postižením913
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika6,76543159317314
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,13237180733196
Volná pracovní místa1232
Uchazeči na 1 volné místo (%)%5,67207792207792
Počet registrovaných subjektů51394
z toho fyzické osoby39072
Zahájené byty608
Dokončené byty 878
Děti v mateřských školách(osoby)osoby6784
Žáci základních škol(osoby)osoby14520
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby5,52433031079117
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,004
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby50500
z toho starobních29262
Průměrný měsíční důchod(Kč)10470
starobní10928
Zjištěné trestné činy5047
Dopravní nehody celkem1074
Požáry celkem269
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services