Základní charakteristiky okres Jindřichův Hradec

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21943,533357
Počet obcí106
z toho měst13
Počet částí obcí289
Počet obyvatel(osoby)osoby92222
ženy46812
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,6928064886903
15 - 64(%)%68,071609811108
65 a více(%)%17,2355837002017
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,6535967556548
muži40,2859502312266
ženy42,9802828334615
Živě narození(osoby)osoby921
Zemřelí(osoby)osoby945
Přistěhovalí(osoby)osoby920
Vystěhovalí(osoby)osoby1101
Sňatky388
Rozvody216
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,26010902903467
přírůstek stěhováním(‰)-1,96165559396981
celkový přírůstek(‰)-2,22176462300448
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby48055
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby4108
dosažitelní3928
ženy2088
se zdravotním postižením430
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%8,17396732910207
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,21485927873422
Volná pracovní místa(místa)místa66
Uchazeči na 1 volné místo62,2424242424242
Počet registrovaných subjektů20826
z toho fyzické osoby16564
Zahájené byty166
Dokončené byty324
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3297
Žáci základních škol(osoby)osoby7401
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,55265582156521
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,705
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby26241
z toho starobních16071
Průměrný měsíční důchod(Kč)10281
starobní10417
Zjištěné trestné činy1688
Dopravní nehody celkem506
Požáry celkem150
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services