Základní charakteristiky okres Písek

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21126,890346
Počet obcí75
z toho měst5
Počet částí obcí260
Počet obyvatel (osoby)osoby70524
ženy35876
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,348306959333
15 - 64(%)%67,0594407577562
65 a více(%)%18,5922522829108
Průměrný věk obyvatel (roky)roky42,3673075832341
muži40,9344262295082
ženy43,7511428252871
Živě narození(osoby)osoby659
Zemřelí(osoby)osoby768
Přistěhovalí(osoby)osoby968
Vystěhovalí(osoby)osoby795
Sňatky275
Rozvody173
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,54515685468438
přírůstek stěhováním(‰)2,45240491615043
celkový přírůstek(‰)0,907248061466056
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby35142
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby2953
dosažitelní2761
ženy1487
se zdravotním postižením286
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%7,85669569176484
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,82421759513452
Volná pracovní místa(místa)místa263
Uchazeči na 1 volné místo 11,2281368821293
Počet registrovaných subjektů17058
z toho fyzické osoby13844
Zahájené byty114
Dokončené byty88
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2470
Žáci základních škol(osoby)osoby5549
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,55924755113902
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,937
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby20619
z toho starobních12447
Průměrný měsíční důchod(Kč)10396
starobní10598
Zjištěné trestné činy1439
Dopravní nehody celkem322
Požáry celkem120
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services