Základní charakteristiky okres Prachatice

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21374,935348
Počet obcí65
z toho měst6
Počet částí obcí271
Počet obyvatel(osoby)osoby51030
ženy25573
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,4242602390751
15 - 64(%)%68,9966686262983
65 a více(%)%15,5790711346267
Průměrný věk obyvatel(roky)roky40,7213991769547
muži39,5324468711946
ženy41,9049583545145
Živě narození(osoby)osoby548
Zemřelí(osoby)osoby513
Přistěhovalí(osoby)osoby610
Vystěhovalí(osoby)osoby696
Sňatky224
Rozvody103
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,68541438195206
přírůstek stěhováním(‰)-1,68416105279649
celkový přírůstek(‰)-0,998746670844431
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby27303
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby2110
dosažitelní2059
ženy870
se zdravotním postižením289
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%7,54129582829726
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,80450364016028
Volná pracovní místa(místa)místa231
Uchazeči na 1 volné místo9,13419913419913
Počet registrovaných subjektů12823
z toho fyzické osoby10363
Zahájené byty127
Dokončené byty120
Děti v mateřských školách(osoby)osoby1847
Žáci základních škol(osoby)osoby4105
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,12353125489582
Průměrná pracovní neschopnost(%)%5,5
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby14225
z toho starobních7753
Průměrný měsíční důchod(Kč)10035
starobní10559
Zjištěné trestné činy1060
Dopravní nehody celkem270
Požáry celkem116
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services