Základní charakteristiky okres Tábor

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21325,966651
Počet obcí110
z toho měst9
Počet částí obcí349
Počet obyvatel (osoby)osoby102683
ženy52311
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,5126262380336
15 - 64(%)%67,4016146781843
65 a více(%)%18,0857590837821
Průměrný věk obyvatel (roky)roky42,1251959915468
muži40,7335225919161
ženy43,465284548183
Živě narození(osoby)osoby1038
Zemřelí(osoby)osoby1090
Přistěhovalí(osoby)osoby1058
Vystěhovalí(osoby)osoby1091
Sňatky405
Rozvody286
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,50627488779196
přírůstek stěhováním(‰)-0,321289832637205
celkový přírůstek(‰)-0,827564720429165
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby51032
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby5067
dosažitelní5014
ženy2525
se zdravotním postižením709
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%9,82520771280765
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,20357877475871
Volná pracovní místa(místa)místa168
Uchazeči na 1 volné místo 30,1607142857143
Počet registrovaných subjektů26426
z toho fyzické osoby21970
Zahájené byty254
Dokončené byty247
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3669
Žáci základních škol(osoby)osoby8071
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,05458032732619
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,885
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby28555
z toho starobních17298
Průměrný měsíční důchod(Kč)10448
starobní10678
Zjištěné trestné činy1799
Dopravní nehody celkem381
Požáry celkem144
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services