Základní charakteristiky okres Cheb

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21045,933567
Počet obcí40
z toho měst10
Počet částí obcí183
Počet obyvatel (osoby)osoby92557
ženy47139
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,1852372051817
15 - 64(%)%69,1174087319166
65 a více(%)%15,6973540629018
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,974810117009
muži39,4936809194592
ženy42,4018646980207
Živě narození(osoby)osoby840
Zemřelí(osoby)osoby893
Přistěhovalí(osoby)osoby1193
Vystěhovalí(osoby)osoby1572
Sňatky401
Rozvody220
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,571139153205384
přírůstek stěhováním(‰)-4,08418375594039
celkový přírůstek(‰)-4,65532290914577
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby51882
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby4766
dosažitelní4694
ženy2171
se zdravotním postižením418
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,04745383755445
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,26720302593437
Volná pracovní místa425
Uchazeči na 1 volné místo (%)%11,2141176470588
Počet registrovaných subjektů28526
z toho fyzické osoby20457
Zahájené byty220
Dokončené byty 216
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2983
Žáci základních škol(osoby)osoby7286
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,70464562431975
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,511
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby24044
z toho starobních14843
Průměrný měsíční důchod(Kč)10235
starobní10364
Zjištěné trestné činy2231
Dopravní nehody celkem332
Požáry celkem299
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services