Základní charakteristiky okres Klatovy

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21945,660554
Počet obcí94
z toho měst15
Počet částí obcí479
Počet obyvatel (osoby)osoby87340
ženy44208
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,3771467826883
15 - 64(%)%67,6929242042592
65 a více(%)%17,9299290130524
Průměrný věk obyvatel (roky)roky42,1560567895581
muži40,7797922656033
ženy43,4988237423091
Živě narození(osoby)osoby831
Zemřelí(osoby)osoby969
Přistěhovalí(osoby)osoby828
Vystěhovalí(osoby)osoby972
Sňatky326
Rozvody198
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,57818897097505
přírůstek stěhováním(‰)-1,57818897097505
celkový přírůstek(‰)-3,22499485373162
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby43886
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby4042
dosažitelní3979
ženy1946
se zdravotním postižením539
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,69539165853166
Volná pracovní místa325
Uchazeči na 1 volné místo (%)%12,4369230769231
Počet registrovaných subjektů 20926
z toho fyzické osoby16697
Zahájené byty249
Rozestavěné byty
Dokončené byty187
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2865
Žáci základních škol(osoby)osoby6900
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,53823105601427
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,944
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby25828
z toho starobních14888
Průměrný měsíční důchod(Kč)10269
starobní10435
Zjištěné trestné činy1653
Dopravní nehody celkem444
Požáry celkem165
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services