Základní charakteristiky okres Plzeň-město

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2261,413346
Počet obcí15
z toho měst2
Počet částí obcí46
Počet obyvatel (osoby)osoby185275
ženy95194
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%13,7708811226555
15 - 64(%)%67,2891647550938
65 a více(%)%18,9399541222507
Průměrný věk obyvatel (roky)roky42,5321360140332
muži41,0776023800802
ženy43,9085446561758
Živě narození(osoby)osoby1899
Zemřelí(osoby)osoby1910
Přistěhovalí(osoby)osoby3526
Vystěhovalí(osoby)osoby3111
Sňatky824
Rozvody479
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,0594572097271995
přírůstek stěhováním(‰)2,24315836698071
celkový přírůstek(‰)2,18370115725351
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby108871
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby7056
dosažitelní6813
ženy3612
se zdravotním postižením661
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,46562605386135
Volná pracovní místa1089
Uchazeči na 1 volné místo (%)%6,47933884297521
Počet registrovaných subjektů 58047
z toho fyzické osoby38022
Zahájené byty418
Rozestavěné byty
Dokončené byty477
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5979
Žáci základních škol(osoby)osoby13760
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby8,59875572275644
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,428
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby52174
z toho starobních33159
Průměrný měsíční důchod(Kč)10770
starobní10993
Zjištěné trestné činy5827
Dopravní nehody celkem1054
Požáry celkem434
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services