Základní charakteristiky okres Plzeň-jih

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2989,945734
Počet obcí90
z toho měst7
Počet částí obcí203
Počet obyvatel (osoby)osoby62163
ženy30683
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,7241928478355
15 - 64(%)%68,2302977655519
65 a více(%)%17,0455093866126
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,5687225520004
muži40,4865311308767
ženy42,6790242153636
Živě narození(osoby)osoby605
Zemřelí(osoby)osoby698
Přistěhovalí(osoby)osoby1135
Vystěhovalí(osoby)osoby912
Sňatky246
Rozvody152
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,49717468647874
přírůstek stěhováním(‰)3,58999951704042
celkový přírůstek(‰)2,09282483056168
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby33876
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby2025
dosažitelní1950
ženy1007
se zdravotním postižením304
Podíl nezaměstnaných osob(%)%4,60253021148036
Volná pracovní místa181
Uchazeči na 1 volné místo (%)%11,1878453038674
Počet registrovaných subjektů 13126
z toho fyzické osoby10626
Zahájené byty136
Rozestavěné byty
Dokončené byty203
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2021
Žáci základních škol(osoby)osoby4700
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,35399327076324
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,019
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby17206
z toho starobních9865
Průměrný měsíční důchod(Kč)10384
starobní10667
Zjištěné trestné činy985
Dopravní nehody celkem365
Požáry celkem86
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services