Základní charakteristiky okres Rokycany

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2575,193657
Počet obcí68
z toho měst6
Počet částí obcí102
Počet obyvatel(osoby)osoby47770
ženy23986
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,3290768264601
15 - 64(%)%67,860581955202
65 a více(%)%17,8103412183379
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,9249738329495
muži40,6561553985873
ženy43,1831068123072
Živě narození(osoby)osoby519
Zemřelí(osoby)osoby553
Přistěhovalí(osoby)osoby785
Vystěhovalí(osoby)osoby594
Sňatky232
Rozvody195
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,713072292946876
přírůstek stěhováním(‰)4,00578846920157
celkový přírůstek(‰)3,29271617625469
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby26098
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby1673
dosažitelní1592
ženy929
se zdravotním postižením327
Podíl nezaměstnaných osob(%)%4,91555253651156
Volná pracovní místa90
Uchazeči na 1 volné místo(%)%18,5888888888889
Počet registrovaných subjektů 11496
z toho fyzické osoby9037
Zahájené byty146
Rozestavěné byty
Dokončené byty116
Děti v mateřských školách(osoby)osoby1555
Žáci základních škol(osoby)osoby3418
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,1
Průměrná pracovní neschopnost(%)%5,126
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby13732
z toho starobních8049
Průměrný měsíční důchod(Kč)10414
starobní10698
Zjištěné trestné činy844
Dopravní nehody celkem194
Požáry celkem98
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services