Základní charakteristiky okres Děčín

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2908,678218
Počet obcí52
z toho měst14
Počet částí obcí193
Počet obyvatel (osoby)osoby132540
ženy67073
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,8699260600573
15 - 64(%)%67,9930586992606
65 a více(%)%16,1370152406821
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,8
muži39,3
ženy42,2
Živě narození(osoby)osoby1320
Zemřelí(osoby)osoby1401
Přistěhovalí(osoby)osoby1558
Vystěhovalí(osoby)osoby1655
Sňatky508
Rozvody386
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,610772212126467
přírůstek stěhováním(‰)-0,731418575015646
celkový přírůstek(‰)-1,34219078714211
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby65450
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9981
dosažitelní9664
ženy4809
se zdravotním postižením1237
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika14,7654698242934
Podíl nezaměstnaných osob(%)%10,6526631657914
Volná pracovní místa190
Uchazeči na 1 volné místo (%)%50,8631578947368
Počet registrovaných subjektů29036
z toho fyzické osoby22896
Zahájené byty245
Dokončené byty 176
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4167
Žáci základních škol(osoby)osoby11160
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,7
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,452
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby38565
z toho starobních22745
Průměrný měsíční důchod(Kč)10033
starobní10359
Zjištěné trestné činy4102
Dopravní nehody celkem910
Požáry celkem321
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services