Základní charakteristiky okres Chomutov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2935,27
Počet obcí44
z toho měst8
Počet částí obcí173
Počet obyvatel (osoby)osoby125306
ženy62916
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,3911225320416
15 - 64(%)%70,4427561329864
65 a více(%)%14,166121334972
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,0517054251193
muži38,7641769514345
ženy41,3284697056393
Živě narození(osoby)osoby1236
Zemřelí(osoby)osoby1317
Přistěhovalí(osoby)osoby1349
Vystěhovalí(osoby)osoby1720
Sňatky544
Rozvody444
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,644935267608325
přírůstek stěhováním(‰)-2,95396276892208
celkový přírůstek(‰)-3,59889803653041
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby63934
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9883
dosažitelní9650
ženy5210
se zdravotním postižením1004
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika15,0936903681922
Podíl nezaměstnaných osob(%)%10,8307754578878
Volná pracovní místa145
Uchazeči na 1 volné místo (%)%66,551724137931
Počet registrovaných subjektů24761
z toho fyzické osoby18797
Zahájené byty137
Dokončené byty 175
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4202
Žáci základních škol(osoby)osoby10709
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,99321623644442
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,579
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby31768
z toho starobních18525
Průměrný měsíční důchod(Kč)10414
starobní10705
Zjištěné trestné činy4413
Dopravní nehody celkem991
Požáry celkem349
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services