Základní charakteristiky okres Liberec

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2989
Počet obcí59
z toho měst11
Počet částí obcí247
Počet obyvatel (osoby)osoby171007
ženy87279
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%15,7116375353056
15–64(%)%68,1568590759443
65 a více(%)%16,1315033887502
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,7308560468285
muži39,2887803363272
ženy42,114260016728
Živě narození(osoby)osoby1902
Zemřelí(osoby)osoby1744
Přistěhovalí(osoby)osoby2390
Vystěhovalí(osoby)osoby2243
Sňatky778
Rozvody448
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,924046857363425
přírůstek stěhováním(‰)0,85971448121787
celkový přírůstek(‰)1,7837613385813
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby90569
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9111
dosažitelní8923
ženy4616
se zdravotním postižením966
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,85215691903411
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,63065277147432
Volná pracovní místa1034
Uchazeči na 1 volné místo (%)%8,81141199226306
Počet registrovaných subjektů52239
z toho fyzické osoby40244
Zahájené byty217
Dokončené byty 527
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5840
Žáci základních škol(osoby)osoby13973
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,32518261622229
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,577
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby46206
z toho starobních29322
Průměrný měsíční důchod(Kč)10464
starobní10684
Zjištěné trestné činy5675
Dopravní nehody celkem1721
Požáry celkem271
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services