Základní charakteristiky okres Louny

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21117,59
Počet obcí70
z toho měst7
Počet částí obcí221
Počet obyvatel (osoby)osoby86613
ženy43777
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,631602646254
15 - 64(%)%68,9919527091776
65 a více(%)%15,3764446445684
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,5903328599633
muži39,3188673078719
ženy41,8344678712566
Živě narození(osoby)osoby837
Zemřelí(osoby)osoby997
Přistěhovalí(osoby)osoby1346
Vystěhovalí(osoby)osoby1355
Sňatky328
Rozvody183
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,84491207840876
přírůstek stěhováním(‰)-0,103776304410493
celkový přírůstek(‰)-1,94868838281926
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby45180
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6402
dosažitelní6004
ženy3159
se zdravotním postižením793
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika13,2890659583887
Podíl nezaměstnaných osob(%)%9,99550052493876
Volná pracovní místa303
Uchazeči na 1 volné místo (%)%19,8151815181518
Počet registrovaných subjektů18373
z toho fyzické osoby14754
Zahájené byty115
Dokončené byty 115
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2798
Žáci základních škol(osoby)osoby7106
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,81706543672528
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,21
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby24272
z toho starobních13495
Průměrný měsíční důchod(Kč)10081
starobní10461
Zjištěné trestné činy2397
Dopravní nehody celkem824
Požáry celkem217
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services