Základní charakteristiky okres Most

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2467,09
Počet obcí26
z toho měst6
Počet částí obcí75
Počet obyvatel (osoby)osoby115005
ženy57907
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,0689100473892
15 - 64(%)%69,519586104952
65 a více(%)%15,4115038476588
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,6641146037129
muži39,2474342358752
ženy42,061002987549
Živě narození(osoby)osoby1102
Zemřelí(osoby)osoby1250
Přistěhovalí(osoby)osoby2156
Vystěhovalí(osoby)osoby1798
Sňatky450
Rozvody303
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,28971539118462
přírůstek stěhováním(‰)3,11971695975739
celkový přírůstek(‰)1,83000156857277
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby61543
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9890
dosažitelní9861
ženy5229
se zdravotním postižením909
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika16,022943307931
Podíl nezaměstnaných osob(%)%12,3203722000575
Volná pracovní místa302
Uchazeči na 1 volné místo (%)%32,6523178807947
Počet registrovaných subjektů22840
z toho fyzické osoby17644
Zahájené byty83
Dokončené byty 105
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3151
Žáci základních škol(osoby)osoby9436
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,38166861285881
Průměrná pracovní neschopnost(%)%2,966
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby30494
z toho starobních18630
Průměrný měsíční důchod(Kč)10693
starobní10996
Zjištěné trestné činy4261
Dopravní nehody celkem863
Požáry celkem381
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services