Základní charakteristiky okres Ústí nad Labem

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2404,73
Počet obcí23
z toho měst3
Počet částí obcí102
Počet obyvatel (osoby)osoby119716
ženy61293
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,9444017508103
15 - 64(%)%68,0143005112099
65 a více(%)%16,0412977379799
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,5879999331752
muži39,0695873200623
ženy42,0353139836523
Živě narození(osoby)osoby1235
Zemřelí(osoby)osoby1218
Přistěhovalí(osoby)osoby1512
Vystěhovalí(osoby)osoby2072
Sňatky476
Rozvody321
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,141771814095454
přírůstek stěhováním(‰)-4,67013034667378
celkový přírůstek(‰)-4,52835853257833
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby65589
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9433
dosažitelní9266
ženy4369
se zdravotním postižením987
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika14,13
Podíl nezaměstnaných osob(%)%11,2603079617602
Volná pracovní místa303
Uchazeči na 1 volné místo (%)%30,6
Počet registrovaných subjektů28816
z toho fyzické osoby20639
Zahájené byty153
Dokončené byty 120
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3557
Žáci základních škol(osoby)osoby10445
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby6,10519468605883
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,612
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby32325
z toho starobních19564
Průměrný měsíční důchod(Kč)10559
starobní10891
Zjištěné trestné činy4576
Dopravní nehody celkem1591
Požáry celkem356
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services