Základní charakteristiky okres Hradec Králové

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2891,614
Počet obcí(.).104
z toho měst(.).6
Počet částí obcí(.).215
Počet obyvatel (osoby)osoby162689
ženy(.).83417
Obyvatelé ve věku (.).
0 - 14(%)%14,3814271401263
15 - 64(%)%66,9049536231706
65 a více(%)%18,7136192367032
Průměrný věk obyvatel (roky)roky42,2827511386756
muži(.).40,704410132203
ženy(.).43,782664205138
Živě narození(osoby)osoby1644
Zemřelí(osoby)osoby1622
Přistěhovalí(osoby)osoby2209
Vystěhovalí(osoby)osoby2362
Sňatky(.).715
Rozvody(.).349
Na 1 000 obyvatel(.).
přirozený přírůstek(‰)0,135242298873186
přírůstek stěhováním(‰)-0,940548714890792
celkový přírůstek(‰)-0,805306416017606
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby86729
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby7370
dosažitelní(.).7125
ženy(.).3521
se zdravotním postižením(.).754
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika(.).
nová metodika(.).8,22
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,514675867876
Volná pracovní místa(.).203
Uchazeči na 1 volné místo (%)%36,3
Počet registrovaných subjektů(.).42980
z toho fyzické osoby(.).32641
Zahájené byty(.).551
Dokončené byty(.).486
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5740
Žáci základních škol(osoby)osoby12710
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby7,6
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,037
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby46505
starobní(.).28742
Průměrný měsíční důchod(Kč)10685
starobní(.).10953
Zjištěné trestné činy(.).3353
Dopravní nehody celkem(.).1523
Požáry celkem(.).241
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)(.).
osobní automobily(.).
nákladní automobily(.).
autobusy(.).
Partners Financial Services