Základní charakteristiky okres Chrudim

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2992,712389
Počet obcí108
z toho měst13
Počet částí obcí335
Počet obyvatel (osoby)osoby104206
ženy52656
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,8868587221465
15 - 64(%)%68,031591271136
65 a více(%)%17,0815500067175
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,3450665028885
muži39,8170708050436
ženy42,840967790945
Živě narození(osoby)osoby1071
Zemřelí(osoby)osoby1191
Přistěhovalí(osoby)osoby1189
Vystěhovalí(osoby)osoby1234
Sňatky440
Rozvody267
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,15074798619102
přírůstek stěhováním(‰)-0,431530494821634
celkový přírůstek(‰)-1,58227848101266
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby53494
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby5645
dosažitelní5489
ženy2639
se zdravotním postižením855
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika10,2609638464127
Volná pracovní místa162
Uchazeči na 1 volné místo (%)%34,8456790123457
Počet registrovaných subjektů22911
z toho fyzické osoby18275
Zahájené byty270
Rozestavěné byty
Dokončené byty 307
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3558
Žáci základních škol(osoby)osoby8573
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,14230916762562
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,464
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby30929
z toho starobních17363
Průměrný měsíční důchod(Kč)10180
starobní10528
Zjištěné trestné činy1597
Dopravní nehody celkem791
Požáry celkem151
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services