Základní charakteristiky okres Jičín

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2886,74
Počet obcí(.).111
z toho měst(.).10
Počet částí obcí(.).296
Počet obyvatel (osoby)osoby79314
ženy(.).39985
Obyvatelé ve věku (.).
0 - 14(%)%14,6632372595002
15 - 64(%)%67,7711375040976
65 a více(%)%17,5656252364021
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,8002874650125
muži(.).40,221477789926
ženy(.).43,3531949481055
Živě narození(osoby)osoby753
Zemřelí(osoby)osoby909
Přistěhovalí(osoby)osoby1007
Vystěhovalí(osoby)osoby1223
Sňatky(.).336
Rozvody(.).160
Na 1 000 obyvatel(.).
přirozený přírůstek(‰)-1,96140064122713
přírůstek stěhováním(‰)-2,71578550323757
celkový přírůstek(‰)-4,6771861444647
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby39763
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3374
dosažitelní3325
ženy1631
se zdravotním postižením294
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika8,36
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,13190138765869
Volná pracovní místa190
Uchazeči na 1 volné místo (%)%17,8
Počet registrovaných subjektů(.).19407
z toho fyzické osoby(.).15691
Zahájené byty(.).157
Dokončené byty(.).159
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2792
Žáci základních škol(osoby)osoby6187
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,4
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,543
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby22046
starobní(.).13527
Průměrný měsíční důchod(Kč)10350
starobní(.).10457
Zjištěné trestné činy(.).1572
Dopravní nehody celkem(.).631
Požáry celkem(.).121
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services