Základní charakteristiky okres Náchod

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2851,684
Počet obcí(.).78
z toho měst(.).11
Počet částí obcí(.).218
Počet obyvatel (osoby)osoby111874
ženy(.).57078
Obyvatelé ve věku (.).
0 - 14(%)%15,1411409263993
15 - 64(%)%66,8153458354935
65 a více(%)%18,0435132381072
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,6879167635018
muži(.).40,1125994598146
ženy(.).43,200252286345
Živě narození(osoby)osoby1091
Zemřelí(osoby)osoby1214
Přistěhovalí(osoby)osoby1008
Vystěhovalí(osoby)osoby1217
Sňatky(.).488
Rozvody(.).290
Na 1 000 obyvatel(.).
přirozený přírůstek(‰)-1,09760668201531
přírůstek stěhováním(‰)-1,86503899626992
celkový přírůstek(‰)-2,96264567828524
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby56485
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby4798
dosažitelní4574
ženy2263
se zdravotním postižením454
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika8,1
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,08370583226905
Volná pracovní místa255
Uchazeči na 1 volné místo (%)%18,8
Počet registrovaných subjektů(.).25884
z toho fyzické osoby(.).21222
Zahájené byty(.).171
Dokončené byty(.).254
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3887
Žáci základních škol(osoby)osoby9197
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,2
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,689
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby32594
starobní(.).20353
Průměrný měsíční důchod(Kč)10232
starobní(.).10401
Zjištěné trestné činy(.).2205
Dopravní nehody celkem(.).760
Požáry celkem(.).154
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services