Základní charakteristiky okres Pardubice

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2880,178491
Počet obcí112
z toho měst8
Počet částí obcí215
Počet obyvatel (osoby)osoby168237
ženy85288
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,5948869749223
15 - 64(%)%67,7609562700238
65 a více(%)%17,6441567550539
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,7385266023526
muži40,1586215626469
ženy43,2751031798143
Živě narození(osoby)osoby1813
Zemřelí(osoby)osoby1760
Přistěhovalí(osoby)osoby2700
Vystěhovalí(osoby)osoby2266
Sňatky776
Rozvody427
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,315528778605958
přírůstek stěhováním(‰)2,58376396066011
celkový přírůstek(‰)2,89929273926607
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby89132
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6555
dosažitelní6383
ženy3258
se zdravotním postižením666
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika7,16128887492707
Volná pracovní místa747
Uchazeči na 1 volné místo (%)%8,77510040160643
Počet registrovaných subjektů41960
z toho fyzické osoby32360
Zahájené byty428
Rozestavěné byty
Dokončené byty 482
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5909
Žáci základních škol(osoby)osoby12516
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,83020979687091
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,032
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby45530
z toho starobních28695
Průměrný měsíční důchod(Kč)10520
starobní10703
Zjištěné trestné činy3816
Dopravní nehody celkem1437
Požáry celkem272
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services