Základní charakteristiky okres Rychnov nad Kněžnou

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2981,973
Počet obcí(.).80
z toho měst(.).9
Počet částí obcí(.).182
Počet obyvatel (osoby)osoby79169
ženy(.).40052
Obyvatelé ve věku (.).
0 - 14(%)%15,2698657302732
15 - 64(%)%67,7689499677904
65 a více(%)%16,9611843019364
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,137699099395
muži(.).39,7569982360611
ženy(.).42,4861679816239
Živě narození(osoby)osoby804
Zemřelí(osoby)osoby841
Přistěhovalí(osoby)osoby992
Vystěhovalí(osoby)osoby872
Sňatky(.).320
Rozvody(.).206
Na 1 000 obyvatel(.).
přirozený přírůstek(‰)-0,46782146921229
přírůstek stěhováním(‰)1,51725881906689
celkový přírůstek(‰)1,0494373498546
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby43021
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3216
dosažitelní3139
ženy1659
se zdravotním postižením338
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika7,3
Podíl nezaměstnaných osob(%)%5,84149566124167
Volná pracovní místa89
Uchazeči na 1 volné místo (%)%36,1
Počet registrovaných subjektů(.).17616
z toho fyzické osoby(.).14571
Zahájené byty(.).158
Dokončené byty(.).202
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2874
Žáci základních škol(osoby)osoby6568
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby2,8
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,512
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby22299
starobní(.).13331
Průměrný měsíční důchod(Kč)10355
starobní(.).10613
Zjištěné trestné činy(.).1151
Dopravní nehody celkem(.).479
Požáry celkem(.).122
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services