Základní charakteristiky okres Semily

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2699
Počet obcí65
z toho měst9
Počet částí obcí208
Počet obyvatel(osoby)osoby74563
ženy37788
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%14,6587449539316
15–64(%)%67,1660206804984
65 a více(%)%18,1752343655701
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,9480238187841
muži40,4011012916383
ženy43,4534772943792
Živě narození(osoby)osoby733
Zemřelí(osoby)osoby840
Přistěhovalí(osoby)osoby869
Vystěhovalí(osoby)osoby1039
Sňatky309
Rozvody160
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,43318287145555
přírůstek stěhováním(‰)-2,27701951539667
celkový přírůstek(‰)-3,71020238685222
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby39143
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby3999
dosažitelní3930
ženy1987
se zdravotním postižením495
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%10,0401093426666
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,79893948722023
Volná pracovní místa(místa)místa227
Uchazeči na 1 volné místo17,6167400881057
Počet registrovaných subjektů19431
z toho fyzické osoby16150
Zahájené byty215
Dokončené byty145
Děti v mateřských školách(osoby)osoby2753
Žáci základních škol(osoby)osoby6127
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,12528965027659
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,607
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby21279
z toho starobních13122
Průměrný měsíční důchod(Kč)10378
starobní10548
Zjištěné trestné činy1338
Dopravní nehody celkem465
Požáry celkem97
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services