Základní charakteristiky okres Svitavy

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21378,628701
Počet obcí116
z toho měst7
Počet částí obcí198
Počet obyvatel (osoby)osoby104971
ženy53120
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,2766002038658
15 - 64(%)%68,2369416314982
65 a více(%)%16,4864581646359
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,9135237351268
muži39,5346569979364
ženy42,2594503012048
Živě narození(osoby)osoby1059
Zemřelí(osoby)osoby1119
Přistěhovalí(osoby)osoby954
Vystěhovalí(osoby)osoby1035
Sňatky421
Rozvody244
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,571227281814979
přírůstek stěhováním(‰)-0,771156830450222
celkový přírůstek(‰)-1,3423841122652
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby53955
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6265
dosažitelní6221
ženy2919
se zdravotním postižením887
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika11,529978685942
Volná pracovní místa279
Uchazeči na 1 volné místo (%)%22,4551971326165
Počet registrovaných subjektů20669
z toho fyzické osoby16769
Zahájené byty163
Rozestavěné byty
Dokončené byty 198
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3948
Žáci základních škol(osoby)osoby8924
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,01429972295477
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,508
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby30334
z toho starobních17168
Průměrný měsíční důchod(Kč)10157
starobní10386
Zjištěné trestné činy1509
Dopravní nehody celkem572
Požáry celkem169
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services