Základní charakteristiky okres Ústí nad Orlicí

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21267,374094
Počet obcí115
z toho měst10
Počet částí obcí243
Počet obyvatel (osoby)osoby139026
ženy70358
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,4740839842907
15 - 64(%)%68,0103002316114
65 a více(%)%16,5156157840979
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,8217168011739
muži39,4230500378633
ženy42,1867875721311
Živě narození(osoby)osoby1442
Zemřelí(osoby)osoby1333
Přistěhovalí(osoby)osoby1129
Vystěhovalí(osoby)osoby1390
Sňatky568
Rozvody337
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,783496262219667
přírůstek stěhováním(‰)-1,87607820586544
celkový přírůstek(‰)-1,09258194364577
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby73816
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6799
dosažitelní6673
ženy3278
se zdravotním postižením963
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika9,04004551858676
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,01505254189151
Volná pracovní místa669
Uchazeči na 1 volné místo (%)%10,1629297458894
Počet registrovaných subjektů29793
z toho fyzické osoby24148
Zahájené byty235
Dokončené byty 308
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5157
Žáci základních škol(osoby)osoby11492
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,17847901092582
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,754
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby38272
z toho starobních23177
Průměrný měsíční důchod(Kč)10245
starobní10509
Zjištěné trestné činy2072
Dopravní nehody celkem926
Požáry celkem173
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services