Základní charakteristiky okres Brno-město

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2230,18479
Počet obcí1
z toho měst1
Počet částí obcí48
Počet obyvatel(osoby)osoby378327
ženy195909
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%13,9072812672635
15 - 64(%)%67,1654415360257
65 a více(%)%18,9272771967108
Průměrný věk obyvatel(roky)roky42,3461146045617
muži40,5517547610433
ženy44,0169083605143
Živě narození(osoby)osoby4365
Zemřelí(osoby)osoby3925
Přistěhovalí(osoby)osoby7692
Vystěhovalí(osoby)osoby8770
Sňatky1742
Rozvody1194
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,16343329164364
přírůstek stěhováním(‰)-2,85041156452692
celkový přírůstek(‰)-1,68697827288328
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby217608
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby20154
dosažitelní19440
ženy10231
se zdravotním postižením1958
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika8,9334950920922
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,62037858505602
Volná pracovní místa767
Uchazeči na 1 volné místo(%)%26,2764015645372
Počet registrovaných subjektů124904
z toho fyzické osoby81728
Zahájené byty731
Dokončené byty1342
Děti v mateřských školách(osoby)osoby11772
Žáci základních škol(osoby)osoby27276
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby8,91295668061905
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,103
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby105808
z toho starobních66484
Průměrný měsíční důchod(Kč)10750
starobní11045
Zjištěné trestné činy16007
Dopravní nehody celkem2532
Požáry celkem691
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services