Základní charakteristiky okres Brno-venkov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21499,093217
Počet obcí187
z toho měst13
Počet částí obcí230
Počet obyvatel (osoby)osoby208667
ženy105576
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%16,1683447790019
15 - 64(%)%67,4744928522478
65 a více(%)%16,3571623687502
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,430980940925
muži39,1060082839433
ženy41,7247669924983
Živě narození(osoby)osoby2274
Zemřelí(osoby)osoby2018
Přistěhovalí(osoby)osoby4909
Vystěhovalí(osoby)osoby2999
Sňatky866
Rozvody484
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)1,23172855781907
přírůstek stěhováním(‰)9,18984978685322
celkový přírůstek(‰)10,4215783446723
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby106605
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby8826
dosažitelní8787
ženy4469
se zdravotním postižením1197
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika8,24257774025608
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,27797240294559
Volná pracovní místa551
Uchazeči na 1 volné místo (%)%16,0181488203267
Počet registrovaných subjektů46004
z toho fyzické osoby36321
Zahájené byty832
Dokončené byty 903
Děti v mateřských školách(osoby)osoby7799
Žáci základních škol(osoby)osoby15137
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby1,81728076675103
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,878
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby54394
z toho starobních31105
Průměrný měsíční důchod(Kč)10292
starobní10668
Zjištěné trestné činy3534
Dopravní nehody celkem1529
Požáry celkem478
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services