Základní charakteristiky okres Břeclav

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21037,954467
Počet obcí63
z toho měst9
Počet částí obcí69
Počet obyvatel (osoby)osoby114940
ženy58559
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,2961545153993
15 - 64(%)%69,6720027840612
65 a více(%)%16,0318427005394
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,2283539237863
muži39,642246501481
ženy42,7554688433887
Živě narození(osoby)osoby1101
Zemřelí(osoby)osoby1127
Přistěhovalí(osoby)osoby1228
Vystěhovalí(osoby)osoby1115
Sňatky441
Rozvody281
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,226293572392184
přírůstek stěhováním(‰)0,983506680012185
celkový přírůstek(‰)0,757213107620001
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby60542
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby7055
dosažitelní6932
ženy3223
se zdravotním postižením851
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika11,4499025469922
Podíl nezaměstnaných osob(%)%8,62927728246252
Volná pracovní místa144
Uchazeči na 1 volné místo (%)%48,9930555555556
Počet registrovaných subjektů24978
z toho fyzické osoby19888
Zahájené byty261
Dokončené byty 312
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3898
Žáci základních škol(osoby)osoby8618
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,30745463249054
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,345
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby31487
z toho starobních18228
Průměrný měsíční důchod(Kč)9992
starobní10313
Zjištěné trestné činy2369
Dopravní nehody celkem538
Požáry celkem240
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services