Základní charakteristiky okres Zlín

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21033,581137
Počet obcí89
z toho měst10
Počet částí obcí126
Počet obyvatel (osoby)osoby192529
ženy98594
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,3
15 - 64(%)%68,1
65 a více(%)%17,5
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,9
muži40,1
ženy43,6
Živě narození(osoby)osoby1850
Zemřelí(osoby)osoby1903
Přistěhovalí(osoby)osoby1365
Vystěhovalí(osoby)osoby1632
Sňatky785
Rozvody463
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,275080318262738
přírůstek stěhováním(‰)-1,3857819806821
celkový přírůstek(‰)-1,66086229894483
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby101505
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby9039
dosažitelní8888
ženy4623
se zdravotním postižením1063
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika8,75621890547264
Volná pracovní místa502
Uchazeči na 1 volné místo (%)%18,0059760956175
Počet registrovaných subjektů51958
z toho fyzické osoby41447
Zahájené byty327
Rozestavěné byty
Dokončené byty 282
Děti v mateřských školách(osoby)osoby6288
Žáci základních škol(osoby)osoby14990
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,5
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,67
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby54252
z toho starobních32760
Průměrný měsíční důchod(Kč)10474
starobní10675
Zjištěné trestné činy2783
Dopravní nehody celkem1106
Požáry celkem270
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services