Základní charakteristiky okres Hodonín

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21098,984499
Počet obcí82
z toho měst8
Počet částí obcí93
Počet obyvatel (osoby)osoby156165
ženy79309
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%13,7386738385682
15 - 64(%)%69,4425767617584
65 a více(%)%16,8187493996734
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,6990971088272
muži39,9674195898824
ženy43,3772144397231
Živě narození(osoby)osoby1447
Zemřelí(osoby)osoby1572
Přistěhovalí(osoby)osoby950
Vystěhovalí(osoby)osoby1177
Sňatky661
Rozvody297
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,799646875939585
přírůstek stěhováním(‰)-1,45215872670629
celkový přírůstek(‰)-2,25180560264587
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby80311
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby12288
dosažitelní11981
ženy5479
se zdravotním postižením1700
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika14,9182552825889
Podíl nezaměstnaných osob(%)%10,9867322408383
Volná pracovní místa247
Uchazeči na 1 volné místo (%)%49,748987854251
Počet registrovaných subjektů32812
z toho fyzické osoby26675
Zahájené byty337
Dokončené byty 331
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5053
Žáci základních škol(osoby)osoby11985
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,34054081717514
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,454
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby46628
z toho starobních25250
Průměrný měsíční důchod(Kč)10057
starobní10537
Zjištěné trestné činy2235
Dopravní nehody celkem554
Požáry celkem286
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services