Základní charakteristiky okres Kroměříž

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2795,61083
Počet obcí79
z toho měst7
Počet částí obcí128
Počet obyvatel (osoby)osoby106995
ženy54896
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,1
15 - 64(%)%68,5
65 a více(%)%17,4
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,9
muži40,2
ženy43,6
Živě narození(osoby)osoby992
Zemřelí(osoby)osoby1180
Přistěhovalí(osoby)osoby1009
Vystěhovalí(osoby)osoby1146
Sňatky462
Rozvody272
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,7544023367146
přírůstek stěhováním(‰)-1,27847404324415
celkový přírůstek(‰)-3,03287637995875
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby54214
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6518
dosažitelní6284
ženy3085
se zdravotním postižením900
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika11,5911019293909
Volná pracovní místa202
Uchazeči na 1 volné místo (%)%32,2673267326733
Počet registrovaných subjektů22791
z toho fyzické osoby18156
Zahájené byty132
Rozestavěné byty
Dokončené byty 148
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3818
Žáci základních škol(osoby)osoby8151
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby4,3
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,767
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby31701
z toho starobních17816
Průměrný měsíční důchod(Kč)10202
starobní10513
Zjištěné trestné činy1658
Dopravní nehody celkem540
Požáry celkem168
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services