Základní charakteristiky okres Prostějov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2769,743838
Počet obcí97
z toho měst5
Počet částí obcí158
Počet obyvatel(osoby)osoby109346
ženy56059
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,8720575055329
15 - 64(%)%67,5808900188393
65 a více(%)%17,5470524756278
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,6201324236826
muži40,0684500910166
ženy43,0950873187178
Živě narození(osoby)osoby1055
Zemřelí(osoby)osoby1197
Přistěhovalí(osoby)osoby1091
Vystěhovalí(osoby)osoby1142
Sňatky450
Rozvody220
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,29758575945319
přírůstek stěhováním(‰)-0,46603432205713
celkový přírůstek(‰)-1,76362008151032
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby53528
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6223
dosažitelní5824
ženy3301
se zdravotním postižením760
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%10,8802869526229
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,844484872987
Volná pracovní místa186
Uchazeči na 1 volné místo31,3118279569892
Počet registrovaných subjektů22771
z toho fyzické osoby18466
Zahájené byty327
Dokončené byty287
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3933
Žáci základních škol(osoby)osoby8325
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,75678491145348
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,791
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby31655
z toho starobních18278
Průměrný měsíční důchod(Kč)10165
starobní10450
Zjištěné trestné činy2318
Dopravní nehody celkem664
Požáry celkem212
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services