Základní charakteristiky okres Třebíč

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21463,114309
Počet obcí167
z toho měst6
Počet částí obcí225
Počet obyvatel (osoby)osoby112833
ženy56939
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,4806927051483
15 - 64(%)%68,7937039695834
65 a více(%)%16,7256033252683
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,2556831777937
muži39,8893620066555
ženy42,5969282916806
Živě narození(osoby)osoby1080
Zemřelí(osoby)osoby1154
Přistěhovalí(osoby)osoby818
Vystěhovalí(osoby)osoby1241
Sňatky501
Rozvody248
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,653981776886163
přírůstek stěhováním(‰)-3,73830123814658
celkový přírůstek(‰)-4,39228301503274
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby57365
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby7735
dosažitelní7685
ženy3893
se zdravotním postižením792
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika13,3966704436503
Podíl nezaměstnaných osob(%)%9,82242166225597
Volná pracovní místa171
Uchazeči na 1 volné místo (%)%45,233918128655
Počet registrovaných subjektů22747
z toho fyzické osoby18210
Zahájené byty215
Dokončené byty 216
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3914
Žáci základních škol(osoby)osoby9091
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,23517714952321
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,528
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby30618
z toho starobních18854
Průměrný měsíční důchod(Kč)10113
starobní10217
Zjištěné trestné činy1633
Dopravní nehody celkem448
Požáry celkem154
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services