Základní charakteristiky okres Uherské Hradiště

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2991,257414
Počet obcí78
z toho měst7
Počet částí obcí98
Počet obyvatel (osoby)osoby143494
ženy73321
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14
15 - 64(%)%68,4
65 a více(%)%17,5
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,8
muži40,1
ženy43,5
Živě narození(osoby)osoby1277
Zemřelí(osoby)osoby1480
Přistěhovalí(osoby)osoby964
Vystěhovalí(osoby)osoby1081
Sňatky547
Rozvody301
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,41371793889674
přírůstek stěhováním(‰)-0,814802950004527
celkový přírůstek(‰)-2,22852088890127
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby71702
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby7421
dosažitelní7359
ženy3584
se zdravotním postižením1235
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%10,2633120415051
Volná pracovní místa(místa)místa245
Uchazeči na 1 volné místo 30,2897959183673
Počet registrovaných subjektů31760
z toho fyzické osoby26013
Zahájené byty471
Rozestavěné byty
Dokončené byty 362
Děti v mateřských školách(osoby)osoby5078
Žáci základních škol(osoby)osoby11181
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,5
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,621
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby42185
z toho starobních23350
Průměrný měsíční důchod(Kč)10179
starobní10553
Zjištěné trestné činy1976
Dopravní nehody celkem703
Požáry celkem228
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services