Základní charakteristiky okres Vyškov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2875,804453
Počet obcí80
z toho měst5
Počet částí obcí118
Počet obyvatel (osoby)osoby89765
ženy45412
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,9791121261071
15 - 64(%)%68,7328023171615
65 a více(%)%16,2880855567315
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,9487940734139
muži39,5303699862467
ženy42,3341407557474
Živě narození(osoby)osoby909
Zemřelí(osoby)osoby884
Přistěhovalí(osoby)osoby1390
Vystěhovalí(osoby)osoby992
Sňatky371
Rozvody210
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,279248486473203
přírůstek stěhováním(‰)4,4456359046534
celkový přírůstek(‰)4,7248843911266
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby47921
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby4324
dosažitelní4186
ženy2038
se zdravotním postižením554
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika8,73521003317961
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,79331060237051
Volná pracovní místa155
Uchazeči na 1 volné místo (%)%27,8967741935484
Počet registrovaných subjektů19616
z toho fyzické osoby15850
Zahájené byty287
Dokončené byty 273
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3354
Žáci základních škol(osoby)osoby6984
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,27413265420101
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,378
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby23638
z toho starobních14005
Průměrný měsíční důchod(Kč)10128
starobní10384
Zjištěné trestné činy1350
Dopravní nehody celkem521
Požáry celkem187
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services