Základní charakteristiky okres Znojmo

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21590,392104
Počet obcí144
z toho měst5
Počet částí obcí170
Počet obyvatel (osoby)osoby113432
ženy57390
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,7894773961492
15 - 64(%)%69,3393398688201
65 a více(%)%15,8711827350307
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,9181800550109
muži39,4192926733521
ženy42,3818609513853
Živě narození(osoby)osoby1083
Zemřelí(osoby)osoby1137
Přistěhovalí(osoby)osoby1188
Vystěhovalí(osoby)osoby990
Sňatky475
Rozvody256
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,476631801933007
přírůstek stěhováním(‰)1,74764994042102
celkový přírůstek(‰)1,27101813848802
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby56584
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby8566
dosažitelní8563
ženy4278
se zdravotním postižením826
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika15,1332532164569
Podíl nezaměstnaných osob(%)%10,858448068016
Volná pracovní místa235
Uchazeči na 1 volné místo (%)%36,4510638297872
Počet registrovaných subjektů25250
z toho fyzické osoby20222
Zahájené byty287
Dokončené byty 290
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4048
Žáci základních škol(osoby)osoby9261
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,60827927092987
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,051
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby30228
z toho starobních18293
Průměrný měsíční důchod(Kč)9845
starobní9961
Zjištěné trestné činy2447
Dopravní nehody celkem476
Požáry celkem184
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services