Základní charakteristiky okres Žďár nad Sázavou

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21578,61471
Počet obcí174
z toho měst6
Počet částí obcí322
Počet obyvatel (osoby)osoby118646
ženy59588
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%15,1037540245773
15 - 64(%)%68,0208350892571
65 a více(%)%16,8754108861656
Průměrný věk obyvatel (roky)roky40,7905786962898
muži39,4340309526228
ženy42,1350607504867
Živě narození(osoby)osoby1182
Zemřelí(osoby)osoby1136
Přistěhovalí(osoby)osoby781
Vystěhovalí(osoby)osoby1056
Sňatky466
Rozvody183
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)0,38736515903024
přírůstek stěhováním(‰)-2,31576997246339
celkový přírůstek(‰)-1,92840481343315
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby58663
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby6242
dosažitelní6232
ženy3086
se zdravotním postižením1137
Míra registr. nezaměstnanosti (%)%
původní metodika
nová metodika10,6233912346794
Podíl nezaměstnaných osob(%)%7,67355081833967
Volná pracovní místa182
Uchazeči na 1 volné místo (%)%34,2967032967033
Počet registrovaných subjektů24307
z toho fyzické osoby20003
Zahájené byty328
Dokončené byty 315
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4171
Žáci základních škol(osoby)osoby9724
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,32392990374818
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,98
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby36005
z toho starobních20416
Průměrný měsíční důchod(Kč)10348
starobní10725
Zjištěné trestné činy1780
Dopravní nehody celkem800
Požáry celkem156
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services