Základní charakteristiky okres Bruntál

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21536,463686
Počet obcí67
z toho měst9
Počet částí obcí152
Počet obyvatel(osoby)osoby95873
ženy48584
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%14,5849196332648
15–64(%)%69,6629916660582
65 a více(%)%15,7520887006769
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,1077936436744
muži39,5627418638584
ženy42,6116622756463
Živě narození(osoby)osoby868
Zemřelí(osoby)osoby964
Přistěhovalí(osoby)osoby826
Vystěhovalí(osoby)osoby1186
Sňatky354
Rozvody240
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,998512632224915
přírůstek stěhováním(‰)-3,74442237084343
celkový přírůstek(‰)-4,74293500306835
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby49135
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby9196
ženy4403
se zdravotním postižením1257
dosažitelní8829
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika17,9688613004986
Podíl nezaměstnaných osob(%)%13,0941251539569
Volná pracovní místa(místa)místa160
Uchazeči na 1 volné místo57,475
Počet registrovaných subjektů19232
fyzické osoby15759
Zahájené byty116
Dokončené byty133
Evidovaná vozidla celkem (stav k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Děti v mateřských školách(osoby)osoby3145
Žáci základních škol(osoby)osoby7546
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,20980206567301
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,296
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby28380
z toho starobních16932
Průměrný měsíční důchod(Kč)9997
starobní10272
Zjištěné trestné činy2424
Dopravní nehody celkem590
Požáry celkem201
Partners Financial Services