Základní charakteristiky okres Frýdek-Místek

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km21208,317154
Počet obcí72
z toho měst6
Počet částí obcí101
Počet obyvatel(osoby)osoby212448
ženy107869
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%14,9245933122458
15–64(%)%69,0140646181654
65 a více(%)%16,0613420695888
Průměrný věk obyvatel(roky)roky40,9626308555505
muži39,4746794289484
ženy42,4051998257145
Živě narození(osoby)osoby2148
Zemřelí(osoby)osoby2229
Přistěhovalí(osoby)osoby2729
Vystěhovalí(osoby)osoby2053
Sňatky931
Rozvody568
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-0,381987182207886
přírůstek stěhováním(‰)3,18794240953742
celkový přírůstek(‰)2,80595522732953
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby107208
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby10349
ženy4848
se zdravotním postižením1373
dosažitelní10016
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika9,34258637415118
Podíl nezaměstnaných osob(%)%6,82417919607242
Volná pracovní místa(místa)místa486
Uchazeči na 1 volné místo21,2942386831276
Počet registrovaných subjektů41481
fyzické osoby33690
Zahájené byty677
Dokončené byty730
Evidovaná vozidla celkem (stav k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Děti v mateřských školách(osoby)osoby7590
Žáci základních škol(osoby)osoby17231
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,76497884922824
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,342
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby58978
z toho starobních33787
Průměrný měsíční důchod(Kč)10426
starobní10802
Zjištěné trestné činy4688
Dopravní nehody celkem1435
Požáry celkem376
Partners Financial Services