Základní charakteristiky okres Karviná

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2356,241822
Počet obcí17
z toho měst7
Počet částí obcí55
Počet obyvatel(osoby)osoby260919
ženy133082
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%14,0058792192213
15–64(%)%69,2337468716345
65 a více(%)%16,7603739091442
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,5686879836271
muži39,9797280912412
ženy43,0950241204671
Živě narození(osoby)osoby2406
Zemřelí(osoby)osoby2953
Přistěhovalí(osoby)osoby2158
Vystěhovalí(osoby)osoby3767
Sňatky1124
Rozvody719
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-2,08765080128389
přírůstek stěhováním(‰)-6,14082292370342
celkový přírůstek(‰)-8,22847372498731
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby136469
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby20319
ženy10024
se zdravotním postižením1899
dosažitelní19691
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika14,4289179227517
Podíl nezaměstnaných osob(%)%10,7656681119432
Volná pracovní místa(místa)místa497
Uchazeči na 1 volné místo40,8832997987928
Počet registrovaných subjektů40478
fyzické osoby33746
Zahájené byty348
Dokončené byty414
Evidovaná vozidla celkem (stav k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Děti v mateřských školách(osoby)osoby7488
Žáci základních škol(osoby)osoby19931
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,31554822778675
Průměrná pracovní neschopnost(%)%4,515
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby74428
z toho starobních45194
Průměrný měsíční důchod(Kč)10738
starobní11201
Zjištěné trestné činy9157
Dopravní nehody celkem1237
Požáry celkem658
Partners Financial Services