Základní charakteristiky okres Ostrava-město

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2331,518211
Počet obcí13
z toho měst4
Počet částí obcí55
Počet obyvatel(osoby)osoby328323
ženy169087
Obyvatelé ve věku
0–14(%)%14,3066431532363
15–64(%)%68,5781989077829
65 a více(%)%17,1151579389808
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,546941578872
muži39,8123351503429
ženy43,1804899253047
Živě narození(osoby)osoby3195
Zemřelí(osoby)osoby3638
Přistěhovalí(osoby)osoby4003
Vystěhovalí(osoby)osoby5198
Sňatky1399
Rozvody906
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,34684843546681
přírůstek stěhováním(‰)-3,63314645684612
celkový přírůstek(‰)-4,97999489231293
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby171726
Uchazeči o zaměstnání(osoby)osoby22782
ženy10758
se zdravotním postižením2309
dosažitelní21935
Míra registr. nezaměstnanosti(%)%
původní metodika
nová metodika12,7732550691217
Podíl nezaměstnaných osob(%)%9,66175478214079
Volná pracovní místa(místa)místa1700
Uchazeči na 1 volné místo13,4011764705882
Počet registrovaných subjektů76890
fyzické osoby55103
Zahájené byty383
Dokončené byty648
Evidovaná vozidla celkem (stav k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Děti v mateřských školách(osoby)osoby10374
Žáci základních škol(osoby)osoby25116
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby5,76895012708412
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,884
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby94173
z toho starobních55115
Průměrný měsíční důchod(Kč)10685
starobní11031
Zjištěné trestné činy17223
Dopravní nehody celkem2652
Požáry celkem789
Partners Financial Services