Základní charakteristiky okres Přerov

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2844,805689
Počet obcí104
z toho měst6
Počet částí obcí152
Počet obyvatel(osoby)osoby132662
ženy67694
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,2286412084847
15 - 64(%)%68,1265170131613
65 a více(%)%17,644841778354
Průměrný věk obyvatel(roky)roky41,7490012211485
muži40,1571850757296
ženy43,2767158093775
Živě narození(osoby)osoby1246
Zemřelí(osoby)osoby1430
Přistěhovalí(osoby)osoby1157
Vystěhovalí(osoby)osoby1334
Sňatky515
Rozvody293
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,38587611472644
přírůstek stěhováním(‰)-1,33315256688359
celkový přírůstek(‰)-2,71902868161003
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby68199
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby8910
dosažitelní8704
ženy4324
se zdravotním postižením752
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%12,762650478746
Podíl nezaměstnaných osob(%)%9,57597912377093
Volná pracovní místa218
Uchazeči na 1 volné místo39,9266055045872
Počet registrovaných subjektů26172
z toho fyzické osoby21274
Zahájené byty226
Dokončené byty208
Děti v mateřských školách(osoby)osoby4434
Žáci základních škol(osoby)osoby9950
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,59529404675826
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,62
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby36919
z toho starobních22644
Průměrný měsíční důchod(Kč)10247
starobní10394
Zjištěné trestné činy2784
Dopravní nehody celkem676
Požáry celkem265
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services