Základní charakteristiky okres Jeseník

UkazatelMěřicí jednotkaHodnota ukazatele
Rozloha(km2)km2718,888094
Počet obcí24
z toho měst5
Počet částí obcí63
Počet obyvatel(osoby)osoby40189
ženy20231
Obyvatelé ve věku
0 - 14(%)%14,2377267411481
15 - 64(%)%69,5065814028714
65 a více(%)%16,2556918559805
Průměrný věk obyvatel (roky)roky41,5605638358755
muži40,1130874837158
ženy42,9885077356532
Živě narození(osoby)osoby361
Zemřelí(osoby)osoby427
Přistěhovalí(osoby)osoby334
Vystěhovalí(osoby)osoby565
Sňatky161
Rozvody100
Na 1 000 obyvatel
přirozený přírůstek(‰)-1,63731084098239
přírůstek stěhováním(‰)-5,73058794343835
celkový přírůstek(‰)-7,36789878442074
Pracovní síla MPSV(osoby)osoby20089
Uchazeči o zaměstnání (osoby)osoby3500
dosažitelní3302
ženy1558
se zdravotním postižením280
Míra registr. nezaměstnanosti
původní metodika(%)%
nová metodika(%)%16,4368559908408
Podíl nezaměstnaných osob(%)%11,6963209754023
Volná pracovní místa37
Uchazeči na 1 volné místo89,2432432432432
Počet registrovaných subjektů9902
z toho fyzické osoby8306
Zahájené byty86
Dokončené byty112
Děti v mateřských školách(osoby)osoby1409
Žáci základních škol(osoby)osoby3172
Lékaři na 1 000 obyvatel(osoby)osoby3,26395435375837
Průměrná pracovní neschopnost(%)%3,263
Příjemci důchodů celkem(osoby)osoby10792
z toho starobních6916
Průměrný měsíční důchod(Kč)10095
starobní10166
Zjištěné trestné činy922
Dopravní nehody celkem329
Požáry celkem81
Evidovaná vozidla (k 31. 12.)
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
Partners Financial Services