Základní charakteristiky Bílá Lhota

 Údaj
Kód obce500 623
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 821
Orná půda (ha)855
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)182
Zemědělská půda (ha)1 078
Lesní půda (ha)597
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)98
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem212
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem37
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel41
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci163
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 820
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži4
ženy10
Zemřelí celkem11
muži9
ženy2
Přirozený přírůstek celkem3
muži-5
ženy8
Přistěhovalí celkem25
muži12
ženy13
Vystěhovalí celkem25
muži7
ženy18
Saldo migrace celkem0
muži5
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem3
muži0
ženy3
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži578
ženy546
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem152
muži90
ženy62
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži403
ženy366
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem203
muži85
ženy118
Střední stav obyvatel k 1.7.1 122
muži574
ženy548
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services